ZDROJ FINANCOVÁNÍ

ZDROJ FINANCOVÁNÍ

Na přípravě a financování se podílí zapojené hnutí, spolky a organizace, firmy i jednotlivci.